?

Log in

No account? Create an account
Tim Konstantinov [entries|archive|friends|userinfo]
callback

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

"Пролюбовь" [Oct. 12th, 2006|07:43 pm]
callback
(идея обработки - astapkovich_v)


КРУПНЕЕ

Володь, спасибо за идею! Получилось в точности то, что хотелось "досказать".
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maryaschka
2006-10-16 03:00 pm (UTC)
Tim,
interesno, kak eto odnim ljudljam udaetsja bitj vsju zhiznj schastlivimi, nahoditj "podhodjaschih" ljudej, zhitj v pare vsju zhiznj, ne o chem ne zhaletj i ne perezhivatj ob utrachennom.....
a drugim, i vrode vse horosho, a vse-taki chego-to ne hvataet. i tut terzanija dushi, i tam. i ljudi na dele okaziavetja "ne te" i vechnij vopros "nu pochemu ja?"....
(Reply) (Thread)